Text alternative when image is not availableText alternative when image is not availableText alternative when image is not available
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


‧看到牙齒表面黑黑的‧牙齒會痛‧吃冰淇淋或喝熱湯時牙齒會酸酸的

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
諮詢專線│0800-800812 地址│新竹縣竹北市光明六路東二段242號

本網頁禁止任何網際網路業者轉錄其網路資訊之內容供人點閱專精項目:植牙本站已通過W3C驗證